V knjižni obliki, v zeleni zbirki Studia humanitatis, je izšlo delo Thomas More, Utopija (1515), z dodatkom Odprta utopija Stephena Duncomba.

Ovitek Odprta Utopija - SHTa pravi: »Knjižna oblika je omejila Morovo Utopijo, saj je bila tudi najbolj domiselna izmenjava omejena z edinstvenostjo besedila ter osamitvijo bralca in bralke. Toda digitalne platforme, kakršna je theopenutopia.org,[1] odprejo to izmenjavo z mreženjem bralcev in bralk, ki so lahko obenem tudi pisci in piske. Tako lahko resnično odprta[2] Utopija postane izvorna koda za kolektivno zamišljeno in ponovno zamišljeno utopijo. Za mnoge utopije.«

Po tem zgledu smo tudi pri Studia humanitatis – ob knjižni izdaji Morove Utopije v novem prevodu Bogdana Gradišnika in 500 let po njeni prvi knjižni pojavitvi – odprli to spletno stran in vas vabimo, da se  v skladu z gornjim navedkom pridružite njenim ustvarjalcem s svojim individualnim, avtorskim prispevkom k mogoči kolektivni zamišljeni utopiji – ali vsaj zborniku  najboljših razprav, ki bodo prispele na ta naslov do 1. oktobra 2015.

»Strukturno gledano je natisnjena knjiga medij, ki deluje kot monolog, saj osami proizvajalca in bralca. Povratne informacije in interakcija so močno omejeni, zahtevajo zahtevne postopke in samo v najredkejših primerih privedejo do popravkov. Ko je izdaja natisnjena, je ni mogoče popravljati, v najboljšem primeru jo je mogoče sesuti. Kontrolni krog je v primeru literarne kritike skrajno robusten in elitističen. Že načelno izključuje javnost.« (H. M. Enzesberger)

Morova zadnja navodila bralstvu se glasijo: ker ni upanja, da bi se ta utopija uresničila, si je mogoče želeti – in zamišljati – drugo utopijo. More ni zgolj avtor domiselne alternative, temveč daje prosto pot tudi naši lastni domišljiji. Utopija ni načrt, a prav tako ni potegavščina. Je iztočnica.

Vabimo vas, da vzamete knjigo v roke in se pridružite debati  s svojimi komentarji. Komentarje in prispevke lahko z oznako »za Odprta utopija« pošljete tudi na e-mail: info@odprta-utopija.si.

 

Stran je moderirana in uredništvo si pridružuje pravico do neobjave neprimernih komentarjev. Urednik in moderator spletne strani je Jan Simončič.

 

[1] S. Duncombe je objavil svojo odprto utopijo leta 2012 in ne kaže, da bi bil prav uspešen. V našem primeru se skušamo izogniti spontanim in/ali neprimernim komentarjem.

[2] Raba  izraza odprto navezuje na Umberta Eca o »odprtem delu«, o umetnini, katere pomen je popoln zgolj v interakciji z občinstvom, na drugi pa na gibanje za »odprtokodno« programsko opremo, ki z izrazom odprto opisuje pogoje, v katerih je izvorna koda odprta za druge programerje.